LX 300

Toepassingen

LX 300 is een neutraal, reukloos, helder koud-ontvettingsmiddel, hoofdzakelijk ontwikkeld voor toepassing in de metaalverwerkende en elektrotechnische industrie voor het verwijderen van oliën, vetten, vuil, boor- en snijoliën, e.d. op onderdelen van motoren en machines, mechanische, elektrische en elektronische apparatuur, elektromotoren, enz.

LX 300 is door zijn reukloze karakter bijzonder geschikt voor bedrijven, werkplaatsen, revisie-afdelingen, aan boord van schepen en overal waar speciale eisen ten aanzien van het ontbreken van hinderlijke geur van ontvettingsmiddelen worden gesteld.  Een extra voordeel van de LX 300 is zijn hoog vlampunt.

Productspecificaties LX 300

 • Bevat geen zure of alkalische stoffen.
 • Niet agressief. 
 • Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen: geen bedwelmingsgevaar.
 • Bevat geen aromatische koolwaterstoffen. 
 • Bevat geen benzeen, geen hexaan, geen tetrachloorkoolstof, geen perchloorethyleen, geen trichloorethyleen.
 • Verdampt langzaam.  
 • Niet corrosief.

Voordelen

 • Reukloos en veilig ontvettingsmiddel
 • Milieuvriendelijk: geen aantasting van de ozonlaag
 • Geschikt voor alle oppervlakken: LX 300 tast geen metaal, kunststof, isolatiemateriaal, rubber en bestaande verflagen aan.
 • Geschikt voor vrijwel alle vervuilingen
 • Goed reinigend vermogen
 • Recycling mogelijk
 • Economisch in gebruik (kostenbesparend) 

Gebruiksaanwijzing

 • Voor ontvetting en reiniging wordt het product koud gebruikt door middel van borstelen, spuiten of dompelen, of een combinatie daarvan. Grote objecten kunnen worden afgespoten. Spuit liever een dunne straal dan nevel.
 • Ontvetting dient bij voorkeur in een reinigingsmachine te gebeuren, voorzien van een goed afsluitend deksel, een pneumatische of andere agitatie, spuitpistolen en een goede afzuiging. In eenvoudige dompelbaden kan de reinigende werking versterkt worden door inblazen van lucht, borstelen of spuiten. Dek het dompelbad af indien het niet in gebruik is.
 • In veel gevallen kan LX 300 ook uitstekend toegepast worden bij solvent onderdelenreinigingstafels voor het snel en doelmatig ontvetten van kleine onderdelen.
 • Draag tijdens het gebruik met LX 300 goede rubber of plastic handschoenen om ontvetting van de huid tegen te gaan. Niet gebruiken bij open vuur, niet roken tijdens het werk, product niet verwarmen. Zorg steeds voor goede ventilatie. Behandel geen objecten die een hogere temperatuur hebben dan het vlampunt van de LX 300.
LX 300

Hulp nodig bij uw reinigingsprobleem? Contacteer ons via e-mail of bel +32 (0)14 86 16 13